Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Advertisement

Arane anak kewan Bahasa Jawa ( Nama Anak Hewan )

Arane anak kewan Bahasa Jawa - Pada kesempatan kali ini Sakmadyone.com akan membagikan artikel tentang Kamus Bahasa Jawa Arane Anak Kewan. Arane anak Kewan dalam Bahasa Indonesia artinya Nama Anak Hewan.

Baca Juga: Gamane Kewan

Arane anak kewan bahasa jawa
Arane anak kewan


Arane anak kewan Bahasa Jawa

Berikut ini arane anak kewan lengkap yang diambil dari Pepak Bahasa Jawa Arane Anak Kewan
Anak =
 Ampal  Jenenge   Embung
 Angrang  Jenenge  Kroto
 Asu Jenenge  Kirik
 Pithik Jenenge  Kuthuk
 Babi Jenenge  Gembluk 
 Bandeng  Jenenge  Nener
 Bantheng   Jenenge  Wareng
 Banyag  Jenenge  Blengur
 Boyo  Jenenge  Rete
 Bebek  Jenenge  Meri
 Bethik  Jenenge  Menter
 Blanak  Jenenge  Sandha
 Brati  Jenenge Tongki
 Budheng  Jenenge  Kowe
 Bulus  Jenenge   Ketul
 Cacing Jenenge  Lur
 Cecak Jenenge  Sawiyah
 Celeng Jenenge  Genjik
 Coro  Jenenge   Mendhet
 Doro Jenenge  Piyik
 Dhorang Jenenge  Tamper
 Emprit Jenenge  Indhil
 Gagak Jenenge  Engkak
 Gajah Jenenge  Bledug
 Gangsir  Jenenge  Clondho
 Garangan  Jenenge  Rase
 Gerangpung   Jenenge  Drungkuk
 Gemak  Jenenge  Drigul
 Glatik  Jenenge  Cecrekan
 Gundhik  Jenenge  Rayap / Laron 
 Iwak Saga  Jenenge Kocolan / Beyong 
 Jangkrik  Jenenge  Gendholo
 Jaran  Jenenge   Belo
 Kadhal Jenenge  Tobil
 Kakap Jenenge  Capalak
 Kalajengking  Jenenge  Ketupa
 Kancil  Jenenge   Kenthi
 Kebo Jenenge  Gudel
 Kecapung Jenenge  Jenthit
 Kemangga Jenenge  Ceriwi
 Kepik Jenenge  Mreki
 Kidang Jenenge  Kemprong
 Kimar  Jenenge  Kedah
 Kenjeng  Jenenge  Senggutru
 Kenjing Dom   Jenenge  Undur undur
 Kintel  Jenenge  Kenthus
 Kethek  Jenenge  Munyuk / Kenyung 
 Kodok  Jenenge  Precil
 Kombang  Jenenge Engkuk
 Konang  Jenenge  Endrak
 Kremi  Jenenge   Recak
 Kucing Jenenge  Cemeng
 Kul / Kenyong  Jenenge  Krikik
 Kupu Jenenge  Uler
 Kura  Jenenge   Laos
 Kuthuk Jenenge  Kotesan
 Kwangwung Jenenge  Gendhot
 Laler Jenenge  Set / Singgat
 Lamuk Jenenge  Jenthik
 Lowo Jenenge  Kampret
 Lele  Jenenge  Jabrisan
 Lemot  Jenenge  Uget uget
 Lintah  Jenenge  Pacet
 Lingsang  Jenenge  Beles
 Lodan  Jenenge  Jengkelong
 Lutung  Jenenge  Kenyung
 Luwak Jenenge Kuwuk
 Luwing  Jenenge  Gonggo
 Macan  Jenenge   Gogor
 Manuk Jenenge  Piyik
 Menjangan Jenenge  Kompreng
 Menthok Jenenge  Minthi
 Merak  Jenenge   Uncung
 Nyamblik Jenenge  Slira
 PE Jenenge  Genyong
 Pleting Jenenge  Jaringan
 Sapi Jenenge  Pedhet
 Sembilang Jenenge  Lenger
 Singa  Jenenge  Dibal
 Tambra  Jenenge  Bokol
 Tawon  Jenenge  Gana
 Tekek  Jenenge  Celolo
 Tikus  Jenenge  Cindhil
 Tongkol  Jenenge  Cengkrik
 Tumo  Jenenge Kor
 Ulo  Jenenge  Kisi / Ucet
 Urang  Jenenge   Grago
 Wader Jenenge  Sriwat
 Wagal Jenenge  Jendhil
 Walang Jenenge  Dhogol
 Warak  Jenenge   Plenging
 Wedus Jenenge  Cempe
 Welut Jenenge  Udhet
 Yuyu Jenenge  Beyes

Itulah tadi Arane anak kewan Bahasa Jawa ( Nama Anak Hewan ) , semoga bermanfaat.

Baca Juga : Kata kata Idul Adha

Advertisement