Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Ucapan Belasungkawa Bahasa Jawa dan artinya

Ucapan belo sungkowo Bahasa Jawa halus - Umum e ucapan Belasungkawa pada karo ucapan Duka Cita. Biasane ucapan Belasungkawa Bahasa Jawa iku di tujukake kagem kulawargane sing lagi keno bencana utawa seda. Ngucapaken belasungkawa utawa Duka cita marang kulawarga, sedulur utawa tanggane sing kena bencana minangka salah sawijining wujud keprihatinan lan supaya kita diwenehi ketabahan lan kesabaran.

Awak'e dewe ngerti yen pas kematian teko neng sedulur utawi keluargo pasti sedih banget. Mergo anane ucapan turut berduka cita dalam bahasa jawa utawi ucapan turut berduka cita bahasa jawa saking kerabat / sanak saudara, iku ndadek ake kita utowo keluargo sing di tinggalne dadi sabar lan kuwat kanggo mengiklhasne seko takdir niku.
ucapan belasungkawa bahasa jawa kromo inggil
inalillahi wainailaihi rojiun bahasa jawa


Panggunaan ucapan bela sungkawa jawa utawa ucapan duka cita bahasa jawa mugi bisa ngurangi rasa sedih sing dirasakake dening kulawarga. Kajaba iku, soko ucapan meninggal bahasa jawa kita uga bisa ndedonga mugi amal lan ibadah e ditampi marang gusti ingkang maha kuaos.

Mulane, ing ngisor iki ono kumpulan ucapan belasungkawa dalam bahasa jawa sing iso digawe sumber referensi kanggo ngucapake belasungkawa bahasa jawa. Ojo kuatir, mergo admin ugo mbagekno ucapan belasungkawa bahasa jawa dan artinya, dadi langsung wae simak Conto Ucapan Belasungkawa Bahasa Jawa Kromo :


Baca Juga: Pantun sugeng dalu


Baca Juga: Ucapan Semoga cepat sembuh bahasa jawa


Ucapan Belasungkawa Bahasa Jawa Kromo Inggil

gambar ucapan belasungkawa bahasa jawa
gambar ucapan belasungkawa bahasa jawa


Ucapan bela sungkawa bahasa jawa

Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Ndherek bela sungkawa dhumateng sedanipun ( ? )
Mugi-mugi Allah tansah paring pangapunten sedaya kalapetanipun lan ketampi sedaya amal kebecikanipun.
Semanten ugi, keluarga ingkang dipun tilar tansah pinaringan sabar lan tabah, aamiin.

artinya: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun

Turut berduka cita atas meninggalnya ( ? ), semoga Allah mengampuni semua kesalahan dan menerima semua amal kebaikan. Begitu juga keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Aamiin


Ndherek Belasungkawa, mugi-mugi arwahipun ( ? ) saget dipun tampi dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuaos

artinya: Turut berduka cita, semoga arwah ( ? ) bisa di terima oleh Tuhan yang Maha Kuasa 

Innalillahiwainnailaihirojiun. 

Ndherek belasungkawa awit sedhanipun almarhum / almarhumah ( ? ) . Mugi-mugi suwargi tinampi kanthi sae kaliyan Gusti Ingkang Maha Agung. Keluwargo ingkang dipun tilaraken, mugi-mugi pinaringan kekiatan kaliyan kesabaran. Aamiin 

artinya: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun

Turut berduka cita atas meninggalnya almarhum / almarhumah ( ? ). Semoga di tempatkan di surga oleh Allah SWT. Keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan serta kesabaran. Aamiin 

Ndherek belasungkawa sedanipun ( ? ) 

Mugi amal, ibadah lan kesaenanipun almarhum / almarhumah ditampi kaleh Gusti Allah. Dhateng kaluarga dipun paringi kesabaran lan ketabahan. Aamiin

artinya: Turut berduka cita atas meninggalnya ( ? )

Semoga amal, ibadah dan kebaikan almarhum / almarhumah di terima oleh Allah SWT. Untuk keluarga semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Aamiin 

 

 
Ucapan belasungkawa bahasa jawa kromo
gambar ucapan belasungkawa bahasa jawa

Ucapan belasungkawa dalam Bahasa Jawa Krama

Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Kulo ngaturaken nderek belasungkawa ingkang saageng-agengipun mas.
Mugi-mugi Gusti paring kekiatan dhateng keluarga ingkang dipun tilar lan mugi-mugi almarhum / almarhumah ( ? ) saged dipun tampi sedaya amal lan ibadahipun.. Aamiin

artinya: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun

Saya mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya mas. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan dan semoga almarhum / almarhumah ( ? ) bisa diterima semua amal dan ibadahnya. aamiin

Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Nderek belasungkawa awit sedhanipun ( ? ). Mugi-mugi Suwargi tinampi kanthi sae kaliyan Gusti Ingkang Maha Agung. Keluwargo ingkang dipun tilaraken, mugi-mugi pinaringan kekiatan kaliyan kesabaran. Aamiin.

artinya: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun

Turut berduka cita atas meninggalnya ( ? ). Semoga di tempatkan di surga oleh Allah SWT. Keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan dan kesabaran. Aamiin

Kula ngaturaken ndherek belasungkawa ingkang sak ageng-agengipun. Mugi Gusti paring kekiatan dumateng Keluarga ingkang dipun tilar lan mugi almarhum  / Almarhumah ( ? ) dipun tampi sedaya amal lan ibadahipun. 

artinya: Saya mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan dan semoga Almarhum / Almarhumah ( ? ) diterima segala amal dan ibadanya.

Ucapan nderek belo sungkowo Bahasa Jawa

Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Ndherek belo sungkowo nggih mas
Mugi-Mugi ( ? ) angsal panggenan sing mulya ing ngarsane Allah SWT lan diampuni sedaya kelepatanipun aamiin

artinya: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun

Turut berduka cita ya mas, semoga ( ? ) dapat tempat terbaik di sisih Allah SWT dan diampuni semua kesalahannya. Aamiin 

Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Nderek bela sungkowo, mugi arwahipun ( ? ) saget dipun tampi dumateng ngarsanipun Pangeran.

artinya: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun

Turut berduka cita, semoga arwah ( ? ) bisa diterima oleh Allah SWT 

Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ndherek ngaturaken belasungkawa kagem ahli waris sedoyo ingkang pikantuk pacobaning Gusti Allah, nggih meniko kunduripun ( ? ) wonten ngarsanipun gusti ingkang maha kuaos 

artinya: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, turut mengucapkan duka cita buat ahli waris semua yang sedang menerima cobaan dari Allah SWT, yaitu kembalinya ( ? ) kehadirat Tuhan yang maha kuasa  

Sugeng tindak ( ? ). Ndherek belasungkawa dhumateng sedayanipun ( ? ) 

Mugi Gusti tansah paring pangapunten sedayanipun kalepatanipun lan ketampi sedaya amal kebecikanipun. Aamiin

artinya: Selamat jalan ( ? ), turut berduka cita atas meninggalnya ( ? ), semoga Allah memberikan ampunan atas semua kesalahan dan menerima semua amal kebaikannya. Aamiin 

 

Ucapan belasungkawa Jawa

Ucapan duka bahasa jawa
Ucapan meninggal dunia bahasa jawa


Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Nderek belasungkawa kagem ahli waris sedoyo ingkang bade pikantuk pacobaning Gusti Allah enggeh meniko kunduripun ( ? ) wonten ngarsonipun Allah SWT. Mugi-mugi amal kesaenan ditampi kaleh Allah SWT lan keluargo diparingi kesabaran, ketabahan lan iman. Aamiin

artinya: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun 

Turut berduka cita buat ahli waris semua yang sedang diberi cobaan oleh Allah SWT, yaitu kembalinya ( ? ) kehadirat Allah SWT. Semoga amal kebaikannya diterima oleh  Allah SWT dan keluarga diberi kesabaran, ketabahan dan iman. Aamiin

Mugi-mugi sedanten kesalahan ugo kekhilafan dingapunten dateng Allah SWT, lan dipun paringi panggenan ingkang sae

artinya: Semoga semua kesalahan dan kekhilafan diampuni oleh Allah SWT, dan ditempatkan ditempat terbaik disisihnya 

Ucapan duka Bahasa Jawa

Ucapan duka cita bahasa jawa kromo inggil
Turut berduka cita bahasa jawa


Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Ngaturaken Belasungkawa kagem keluarga almarhum / almarhumah ( ? ) . Mugi-mugi sedanten kekilafan lan kesalahan dingapunten dateng Allah SWT, lan diparingi panggen ingkang sae. Lan keluargo ingkang ditilar mugi-mugi diparingi kesabaran, ketabahan ati. Lan sedanten amal kesaenan mugi-mugi ditampi kaleh Allah SWT.

artinya: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun

Turut mengucapkan duka cita buat keluarga almarhum / almarhumah ( ? ). Semoga semua kekhilafan dan kesalahan diampuni oleh Allah SWT, dan diberi tempat yang baik. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran, ketabahan hati. Dan semua amal kebaikan semoga diterima oleh Allah SWT

Ndherek ngaturaken Belasungkawa. Mugi-mugi ( ? ) angsal panggenan ingkang mulya ing ngarsane Allah SWT, lan saget dipun tampi sedaya amal lan ibadahipun 

artinya:  Turut mengucapkan duka cita. Semoga ( ? ) dapat tempat yang mulia di sisih Allah SWT, dan diterimasemua amal dan ibadahnya

Kawula sekeluarga ndherek belasungkawa, mugi panjenengan dipun paringi sabar lan kuat, 

Mugi almarhum / almarhumah ( ? )  Khusnul khatimah lan pikantuk papan ingkang sae wonten ing ngarsanipun Gusti Allah SWT, Aamiin

artinya: Saya sekeluarga turut berduka cita, semoga kamu diberi kesabaran dan kekuatan,

Semoga almarhum / almarhumah ( ? ) Khusnul Khotimah dan dapat tempat terbaik disisih Allah SWT. aamiin

Ndherek belasungkawa, sugeng kondur ing Ngarsa Dalem Gusti Ingkang Welas Asih

 artinya: Turut berduka cita, selamat kembali kerumah Allah SWT yang maha pengasih.

Sampean tinggal gantos tanda ( ? ) ngangge Nami tiyang sing seda utawa Mbah, Pakde, Paklik. Lan ampun kesupen ganti Almarhum / almarhumah.

Itulah Contoh Ucapan Belasungkawa Dalam Bahasa Jawa Halus


Cekap semanten atur kula menawi wonten kirang langkungipun anggen kulo Nulis, nyuwun agunging pangaksami.. Matursuwun...

Baca Juga: Parikan jowo tresno