Contoh Ucapan Belasungkawa Bahasa Jawa dan Gambar Ucapan Belasungkawa Bahasa Jawa


     Ucapan Belasungkawa Bahasa Jawa Alus | Umum'e ucapan Belasungkawa meh pada kara ucapan Duka Cita. biasane tembung kasebut ditujukake kagem kulawargane sing keno bencana utawa seda. Ngucapaken belasungkawa utawa Duka cita marang kulawarga, sedulur utawa tanggane sing kena bencana minangka salah sawijining wujud keprihatinan lan supaya kita diwenehi ketabahan lan kesabaran.
Awak'e dewe ngerti yen pas kematian teko neng sedulur utawi keluargo pasti sedih banget. Amargi mergo anane ucapan belasungkawa utawi duka cita saking kerabat / sanak saudara, iku ndadek ake kita sabar lan kuwat kanggo mengiklhaskan atas takdir niku.
Panggunaan belasungkawa utawa duka cita mugi bisa ngurangi rasa sedih sing dirasakake dening kulawarga. Kajaba iku, kita uga bisa ndedonga mugi amal lan ibadah e ditampi marang gusti ingkang maha kuaos.

Mulane, ing ngisor iki ono Contone Ucapan Bela Sungkawa Boso Jowo sing iso digawe sumber referensi kanggo ngucapake belasungkawa. Langsung wae simak Conto Ucapan Belasungkawa Bahasa Jawa Kromo :
Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Ndherek bela sungkawa dhumateng sedanipun eyang
Mugi-mugi Allah tansah paring pangapunten sedaya kelapetanipun lan ketampi sedaya amal kebecikanipun.
Semanten ugi, keluarga ingkang dipun tilar tansah pinaringan sabar lan tabah, aamiin.
Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Kulo ngaturaken nderek belasungkawa ingkang saageng-agengipun mas.
Mugi-mugi Gusti paring kekiatan dhateng keluarga ingkang dipun tilar lan mugi-mugi panjenenganipun Eyang saged dipun tampi sedaya amal lan ibadahipun.. Aamiin
Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Ndherek belo sungkowo nggih mas
Mugi-Mugi Eyang angsal panggonan sing mulya ing ngarsane Allah SWT lan diampuni sedaya kelepatanipun aamiin
Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Nderek belasungkawa kagem ahli waris sedoyo ingkang bade pikantuk pacobaning Gusti Allah enggeh meniko kunduripun Eyang wonten ngarsonipun Allah SWT. Mugi-mugi amal kesaenan ditampi kaleh Allah SWT lan keluargo diparingi kesabaran, ketabahan lan iman. Aamiin
Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Ngaturaken Belasungkawa kagem keluarga almarhum..Mugi-mugi sedanten kekilafan lan kesalahan dingapunten dateng Allah SWT, lan diparingi panggen ingkang sae. Lan keluargo ingkang ditilar mugi-mugi diparingi kesabaran, ketabahan ati. Lan sedanten amal kesaenan mugi-mugi ditampi kaleh Allah SWT.

Baca Juga: Kumpulan Gambar Kata Bijak Bahasa Jawa

Cukup Cekap semanten atur kula menawi wonten kirang langkungipun anggen kulo Nulis, nyuwun agunging pangaksami.. Matursuwun...

0 Response to "Contoh Ucapan Belasungkawa Bahasa Jawa dan Gambar Ucapan Belasungkawa Bahasa Jawa"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel