Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Advertisement

Ucapan Belasungkawa Bahasa Jawa Krama Inggil, Nderek belo sungkowo

Sakmadyone.com, Ucapan Belasungkawa Bahasa Jawa Krama Inggil - Umum e ucapan Belasungkawa pada karo ucapan Duka Cita. Biasane Ucapan Belasungkawa Bahasa Jawa Krama Inggil iku di tujukake kagem kulawargane sing lagi keno bencana utawa seda.

Ngucapaken belasungkawa utawa duka cita marang kulawarga, sedulur utawa tanggane sing kena bencana minangka salah sawijining wujud keprihatinan lan supaya kita diwenehi ketabahan lan kesabaran.

Awak'e dewe ngerti yen pas kematian teko neng sedulur utawi keluargo pasti sedih banget. Mergo anane ucapan turut berduka cita dalam bahasa jawa utawi ucapan turut berduka cita bahasa jawa saking kerabat / sanak saudara, iku ndadek ake kita utowo keluargo sing di tinggalne dadi sabar lan kuwat kanggo mengiklhasne seko takdir niku.

Ucapan belasungkawa jawa halus
Ucapan belo sungkowo


Panggunaan Ucapan belasungkawa bahasa jawa krama inggil utawa ucapan duka cita bahasa jawa mugi bisa ngurangi rasa sedih sing dirasakake dening kulawarga.

Kajaba iku, soko ucapan meninggal bahasa jawa kita uga bisa ndedonga mugi amal lan ibadah e ditampi marang gusti ingkang maha kuaos.

Mulane, ing ngisor iki aku arep mbagekna kumpulan ucapan belasungkawa bahasa jawa krama inggil sing iso digawe sumber referensi kanggo ngucapake ndherek belasungkawa utawi duka cita.

Ucapan belasungkawa ini paling banyak diucapkan oleh orang Jawa, Khususnya dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Ojo kuatir, mergo admin ugo mbagekno ucapan belasungkawa bahasa jawa dan artinya, dadi langsung wae simak Ucapan belasungkawa dalam bahasa jawa kromo ing ngisor iki

Baca Juga: Pantun sugeng dalu


Baca Juga: Ucapan Semoga cepat sembuh bahasa jawa

Ucapan Belasungkawa Bahasa Jawa

Ucapan Belasungkawa Bahasa Jawa Krama Inggil
ucapan Belasungkawa Bahasa Jawa Krama Inggil
Berikut ini contoh Ucapan Belasungkawa Bahasa Jawa beserta artinya:

1. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Ndherek bela sungkawa dhumateng sedanipun ( ? )
Mugi-mugi Allah tansah paring pangapunten sedaya kalapetanipun lan ketampi sedaya amal kebecikanipun.
Semanten ugi, keluarga ingkang dipun tilar tansah pinaringan sabar lan tabah, aamiin.

artinya: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Turut berduka cita atas meninggalnya ( ? ), semoga Allah mengampuni semua kesalahan dan menerima semua amal kebaikan. Begitu juga keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Aamiin

2. Ndherek Belasungkawa, mugi-mugi arwahipun ( ? ) saget dipun tampi dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuaos.

artinya: Turut berduka cita, semoga arwah ( ? ) bisa di terima oleh Tuhan yang Maha Kuasa

3. Innalillahiwainnailaihirojiun.
Ndherek belasungkawa awit sedhanipun almarhum / almarhumah ( ? ) . Mugi-mugi suwargi tinampi kanthi sae kaliyan Gusti Ingkang Maha Agung. Keluwargo ingkang dipun tilaraken, mugi-mugi pinaringan kekiatan kaliyan kesabaran. Aamiin

artinya: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Turut berduka cita atas meninggalnya almarhum / almarhumah ( ? ). Semoga di tempatkan di surga oleh Allah SWT. Keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan serta kesabaran. Aamiin

4. Ndherek belasungkawa sedanipun ( ? )
Mugi amal, ibadah lan kesaenanipun almarhum / almarhumah ditampi kaleh Gusti Allah. Dhateng kaluarga dipun paringi kesabaran lan ketabahan. Aamiin

artinya: Turut berduka cita atas meninggalnya ( ? )
Semoga amal, ibadah dan kebaikan almarhum / almarhumah di terima oleh Allah SWT. Untuk keluarga semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Aamiin

Ucapan belasungkawa dalam Bahasa Jawa Krama Inggil

Ucapan belasungkawa dalam Bahasa Jawa Krama
Ucapan belasungkawa dalam bahasa jawa krama
Berikut ini contoh Ucapan Belasungkawa dalam Bahasa Jawa Krama inggil beserta artinya:

1. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Kulo ngaturaken nderek belasungkawa ingkang saageng-agengipun mas.
Mugi-mugi Gusti paring kekiatan dhateng keluarga ingkang dipun tilar lan mugi-mugi almarhum / almarhumah ( ? ) saged dipun tampi sedaya amal lan ibadahipun.. Aamiin

artinya: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Saya mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya mas. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan dan semoga almarhum / almarhumah ( ? ) bisa diterima semua amal dan ibadahnya. aamiin

2. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Nderek belasungkawa awit sedhanipun ( ? ). Mugi-mugi Suwargi tinampi kanthi sae kaliyan Gusti Ingkang Maha Agung. Keluwargo ingkang dipun tilaraken, mugi-mugi pinaringan kekiatan kaliyan kesabaran. Aamiin.

artinya: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Turut berduka cita atas meninggalnya ( ? ). Semoga di tempatkan di surga oleh Allah SWT. Keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan dan kesabaran. Aamiin

3. Kula ngaturaken ndherek belasungkawa ingkang sak ageng-agengipun. Mugi Gusti paring kekiatan dumateng Keluarga ingkang dipun tilar lan mugi almarhum  / Almarhumah ( ? ) dipun tampi sedaya amal lan ibadahipun.

artinya: Saya mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan dan semoga Almarhum / Almarhumah ( ? ) diterima segala amal dan ibadanya.

Ucapan nderek belo sungkowo Bahasa Jawa

ucapan nderek belo sungkowo bahasa jawa
ucapan nderek belo sungkowo bahasa jawa


Berikut ini kumpulan ucapan nderek belo sungkowo bahasa jawa

1. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Ndherek belo sungkowo nggih mas
Mugi-Mugi ( ? ) angsal panggenan sing mulya ing ngarsane Allah SWT lan diampuni sedaya kelepatanipun aamiin

artinya: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Turut berduka cita ya mas, semoga ( ? ) dapat tempat terbaik di sisih Allah SWT dan diampuni semua kesalahannya. Aamiin 

2. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Nderek bela sungkowo, mugi arwahipun ( ? ) saget dipun tampi dumateng ngarsanipun Pangeran.

artinya: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Turut berduka cita, semoga arwah ( ? ) bisa diterima oleh Allah SWT 

3. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ndherek ngaturaken belasungkawa kagem ahli waris sedoyo ingkang pikantuk pacobaning Gusti Allah, nggih meniko kunduripun ( ? ) wonten ngarsanipun gusti ingkang maha kuaos.

artinya: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, turut mengucapkan duka cita buat ahli waris semua yang sedang menerima cobaan dari Allah SWT, yaitu kembalinya ( ? ) kehadirat Tuhan yang maha kuasa  

4. Sugeng tindak ( ? ). Ndherek belasungkawa dhumateng sedanipun ( ? )
Mugi Gusti tansah paring pangapunten sedayanipun kalepatanipun lan ketampi sedaya amal kebecikanipun. Aamiin

artinya: Selamat jalan ( ? ), turut berduka cita atas meninggalnya ( ? ), semoga Allah memberikan ampunan atas semua kesalahan dan menerima semua amal kebaikannya. Aamiin

Ucapan belo sungkowo bahasa jawa halus

ucapan belo sungkowo bahasa jawa halus
Ucapan belo sungkowo bahasa jawa halus


Berikut ini kumpulan Ucapan Belo sungkowo Bahasa Jawa halus

1. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Nderek belasungkawa kagem ahli waris sedoyo ingkang bade pikantuk pacobaning Gusti Allah enggeh meniko kunduripun ( ? ) wonten ngarsonipun Allah SWT. Mugi-mugi amal kesaenan ditampi kaleh Allah SWT lan keluargo diparingi kesabaran, ketabahan lan iman. Aamiin

artinya: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun 
Turut berduka cita buat ahli waris semua yang sedang diberi cobaan oleh Allah SWT, yaitu kembalinya ( ? ) kehadirat Allah SWT. Semoga amal kebaikannya diterima oleh  Allah SWT dan keluarga diberi kesabaran, ketabahan dan iman. Aamiin

2. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Ngaturaken Belasungkawa kagem keluarga almarhum / almarhumah ( ? ) . Mugi-mugi sedanten kekilafan lan kesalahan dingapunten dateng Allah SWT, lan diparingi panggen ingkang sae. Lan keluargo ingkang ditilar mugi-mugi diparingi kesabaran, ketabahan ati. Lan sedanten amal kesaenan mugi-mugi ditampi kaleh Allah SWT.

artinya: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun
Turut mengucapkan duka cita buat keluarga almarhum / almarhumah ( ? ). Semoga semua kekhilafan dan kesalahan diampuni oleh Allah SWT, dan diberi tempat yang baik. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran, ketabahan hati. Dan semua amal kebaikan semoga diterima oleh Allah SWT

Atur belasungkawa bahasa jawa singkat

atur belasungkawa bahasa jawa singkat
atur belasungkawa bahasa jawa singkat
Berikut ini kumpulan atur Belasungkawa Bahasa Jawa singkat

1. Mugi-mugi sedanten kesalahan ugo kekhilafan dingapunten dateng Allah SWT, lan dipun paringi panggenan ingkang sae

artinya: Semoga semua kesalahan dan kekhilafan diampuni oleh Allah SWT, dan ditempatkan ditempat terbaik disisihnya

2. Ndherek ngaturaken Belasungkawa. Mugi-mugi ( ? ) angsal panggenan ingkang mulya ing ngarsane Allah SWT, lan saget dipun tampi sedaya amal lan ibadahipun.

artinya:  Turut mengucapkan duka cita. Semoga ( ? ) dapat tempat yang mulia di sisih Allah SWT, dan diterimasemua amal dan ibadahnya

3. Kawula sekeluarga ndherek belasungkawa, mugi panjenengan dipun paringi sabar lan kuat, Mugi almarhum / almarhumah ( ? )  Khusnul khatimah lan pikantuk papan ingkang sae wonten ing ngarsanipun Gusti Allah SWT, Aamiin

artinya: Saya sekeluarga turut berduka cita, semoga kamu diberi kesabaran dan kekuatan,
Semoga almarhum / almarhumah ( ? ) Khusnul Khotimah dan dapat tempat terbaik disisih Allah SWT. aamiin

4. Ndherek belasungkawa, sugeng kondur ing Ngarsa Dalem Gusti Ingkang Welas Asih

artinya: Turut berduka cita, selamat kembali kerumah Allah SWT yang maha pengasih.

Sampean tinggal gantos tanda ( ? ) ngangge Nami tiyang sing seda utawa Mbah, Pakde, Paklik. Lan ampun kesupen ganti Almarhum / almarhumah.
ucapan belo sungkowo bahasa jawa halus
ucapan belasungkawa bahasa jawa halus

Itulah Contoh ucapan belasungkawa bahasa jawa halus.

Cara mengucapkan belasungkawa yang baik dan benar

Menyampaikan ucapan duka cita tidak boleh asal-asalan. Alih alih ingin berempati, jika salah dalam mengucapkan nanti bisa tambah melukai perasaan keluarga yang ditinggalkan.

Berikut kami telah merangkum cara mengucapkan duka cita atau Belasungkawa:
  1. Jika kondisi memungkinkan, lebih baik Ucapkan secara langsung. Namun jika kondisi kalian sedang diluar kota atau ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, baru kalian menyampaikannya melalui pesan atau whatsapp. Jangan lupa untuk meminta maaf karena tidak bisa hadir secara langsung kepemakaman.
  2. Jika kalian bisa bertemu secara langsung dengan keluarga, dengarkan jika dia mencurahkan isi hatinya, kuatkan hati mereka dan ketika mereka sedang mencurahkan isi hati, jangan sampai kalian memotong pembicaraan dia ya.

Ucapan yang harus dihindari

Ketika sedang melayat, hindari ucapan berikut ini:
  1. Apa kabar? Gimana perasaanmu?
  2. Aku tahu perasaanmu
  3. Dia tidak merasakan sakit lagi
  4. Ini yang terbaik
  5. Aku tidak bisa membayangkan apa yang kamu rasakan.
Untuk yang nomor tiga diatas, saya perhatikan banyak sekali orang yang mengucapkan duka cita tapi dengan menambahkan Dia Sudah tidak merasakan sakit lagi.

Ucapan tersebut sangat tidak pantas diucapkan karena tidak mengandung empati sama sekali.

Apakah arti dari Nderek belo sungkowo ?

Nderek belo sungkowo artinya Turut berduka cita. Ucapan belo sungkowo tersebut merupakan ucapan duka dalam bahasa jawa.

Apakah arti Ngaturaken Belo sungkowo?

Ngaturaken belo sungkowo artinya Turut mengucapkan duka cita. 

Apakah arti Lelayu?

Dalam bahasa jawa, Lelayu adalah Kabar Berita duka atau kematian. Kabar Lelayu ini biasanya dibuat pada selembar kertas, dan dikabarkan atau dibagikan kepada tetangga dan saudara.

Selain itu Lelayu juga dibagikan ke Masjid-masjid terdekat untuk diumumkan menggunakan pengeras suara yang ada dimasjid tersebut.

Penutup

Cekap semanten atur kula menawi wonten kirang langkungipun anggen kulo Nulis, nyuwun agunging pangaksami.. Matursuwun...

Baca Juga: Gambar ucapan Belasungkawa


Baca Juga : Kata kata Idul Adha

Advertisement