Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Advertisement

Ucapan Sungkem Lebaran Bahasa Jawa Halus, Kata-kata Sungkeman Lebaran

Ucapan sungkem kepada orang tua bahasa jawa -- Setelah kita menjalankan Puasa Wajib Ramadhan, kita tentunya akan menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Di Hari Raya Idul Fitri ini dimanfaatkan untuk berkumpul dengan sanak keluarga dan saling bermaaf-maafan.

Tidak sedikit juga yang melakukan sungkeman, khususnya buat masyarakat Jawa ( Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta ).

Sungkem lebaran Jawa ini tentunya dilakukan oleh sang anak ke orang tua maupun orang yang lebih muda lepada orang yang lebih tua.

Kata-kata sungkeman kepada orang tua ini tentunya menggunakan Bahasa Jawa halus atau kromo inggil.

Jika kalian bingung atau tidak tau bagaimana Ucapan sungkem lebaran Bahasa Jawa yang Halus, tenang saja.

Pada artikel kali ini Sakmadyone.com akan membagikan Kalimat sungkeman lebaran bahasa jawa yang halus, singkat dan benar.

Ucapan sungkem lebaran Bahasa Jawa

Ucapan Sungkem Lebaran Bahasa Jawa Halus
Ucapan sungkem idul fitri

Ucapan sungkem Idul Fitri Bahasa Jawa ini bisa kalian gunakan untuk sungkem kepada orang tua kalian, karena Kata kata sungkem lebaran dibawah ini menggunakan Bahasa Jawa Krama Inggil atau Halus.

Tidak usah lama-lama lagi, berikut Ucapan Sungkem Hari Raya Idul Fitri Bahasa Jawa terbaru 2023.

1. Pak/Bu/Mbah, kula sowan mriki ngaturaken pangabekti kula, ngaturaken Sugeng riyadi ugi ngaturaken sedaya kelepatan kula, mboo' bilih lampah kula setindak wiraos kula seklimah ingkang sampun kelampah kaliyan ingkang dereng kelampahan ingkang mboten karenan ing panggalih panjenengan lahir batos nyuwun agunging samudro pangaksami. Cekap semanten atur kula, mboten kesupen nyuwun tambahing pangestu.

2. Ngaturaken sembah pangabekti, kula tiang nem/nom katah lupute kalih panjenengan saking riyoyo wingking dimugi riyoyo niki, mbo bilih wonten kalepatan ingkang segojo nopo mboten disengojo, kula nyuwun lebar-luar lantaran kalih panjenengan.

3. Ngaturaken salam bekti kula Pak/Bu. Kula tiang nem katah lepate, lepat ingkang kesamar lan ingkang mboten kesamar, wiwir riyadi wingking uga riyadi sakniki. Mugi-mugi gusti Allah saget nglubari pidosa kula kalian Bapak / Ibu

4. Ngaturaken Sugeng Riyadi Pak / Bu / Mbah, kawula nyuwun pangapunten ingkang katah, mbo menawi wonten klenta klentunipun atur ingkang kawula sengaja lan mboten sengaja, mugiyo tansah kalebur ing dinten riyoyo punika.

5. Mbah/Pak/Bu, Kula ngaturaken sugeng riyadi, lan mbo menawi wonten kelepatan kula ingkang kula sengojo lan ingkang mboten kulo sengojo, mugi-mugi kalih sing kuoso dipun lebur luwari ing dinten riyoyo punika.

Ucapan sungkem lebaran bahasa jawa halus singkat

Ucapan sungkem lebaran bahasa jawa halus singkat
Ucapan sungkeman Jawa singkat

Jika kalian ingin menggunakan Ucapan Sungkeman Lebaran singkat, kalian bisa menggunakan ucapan sungkem singkat dibawah ini

1. Ngaturake pangabekti Pak/Bu, sedoyo kalepatan nyuwun pagapunten.

2. Sugeng riyadi, menawi kula gadah kalepatan dumateng panjenengan, ingkang sengojo lan mboten disengojo, kula nyuwun agenging samudro pangaksami.

3. Sugeng riyadi, mbo bilih wonten kalepatan, nyuwun agunging pangapunten.

4. Ngaturaken sembah pangabekti, sedoyo kalepatan kula ing dinten niki sageto lebur ing dinten riyadi niki.

5. Kula ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun pangapunten dumateng sedoyo kelepatan lan klenta klentunipun kulo.

6. Ngaturaken sugeng riyadi, mbo bilih katah kalepatan sing sengojo nopo mboten sengojo, kawula nyuwun agunge pangapunten.

7. Bapak/Ibu/Mbah sugeng riyadi, nyuwun pangapunten sedoyo kalepatan mugi-mugi lebur ing dinten riyadi menika.

Itulah tadi 12 kalimat sungkeman lebaran bahasa jawa yang bisa kalian gunakan untuk sungkeman kepada orang tua kalian. Semoga bermanfaat.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H / 2023.

Baca Juga : Ucapan Hari Raya Idul Fitri 2023 Bahasa Jawa

Baca Juga : Kata kata Idul Adha

Advertisement