Widget atas

Kata Bijak Bahasa Jawa Terbaru 2020

kata kata jawa sindiran
kata bijak bahasa jawa tentang cinta

     Hallo sedulur, neng kesempatan kali ini aku arep mbagekno artikel tentang Kata Bijak Bahasa Jawa, Bijak Bahasa Jawa Kasar, Kata Bijak Bahasa Jawa Lucu, Kata Mutiara Bahasa Jawa Lucu, , Kata Bijak Bahasa Jawa Kehidupan, Status Whatsapp Sindiran dan Gambar Kata Lucu Bahasa Jawa . Oke langsung wae disimak nggeh :

Yen uripmu kaya banyu mili,
aja ngrusak sing diliwati.
Menungsa mung bisa ngerancang, nanging Gusti sing paring pepesthi
Gusti paring pitedah bisa liwat bungah bisa ugo liwat susah
Ngomong sing apik durung mesti ditampa apik, ngomong sing ala gampang ketemu perkara
Meneng langkung sae tinimbang omong lan ngucap sing sia-sia
Aja bingung miwiti, lakoni sing tenanan, bab hasil pasrahke marang Gusti.
Uwong sing paling bodho dudu uwong sing ora ngerti apa2, Nanging uwong sing wis ngerti yen salah tetep dilakoni.
Seneng nganggo bandha ayem nganggo esem
Ditelateni sing gampang disinauni sing angel, becik bisa srawung supaya bisa tukar kawruh.
Sak apik-apik e manungsa sing disawang dudu saka apa sing dikumpulke nanging apa sing wes di tindake.
Manungso kedaden panggonane luput, nanging sak bejane-bejane wong luput yo iku iseh eleng marang lupute.
Nyatane akeh wong sing pingin hasil sing gedhe, nanging iseh lali karo sepiro ukuran kekuatane lan kepiye sing ngupayake.
Tresno iku panggone ning dodo, ojo mbok jaluki pengakuan suoro utowo janji bloko, buktine mung ketok ning njero roso, mulo rasakno.
Pengeran sampun nyepake anugrah kanggo sing tekun lan telaten, aja kemrungsung ing tumandhang gawe.
Rejeki wes ana sik ngatur, nanging blanjamu yo kudu diatur, ojo ngawur.
Mendung lan Gerimis Langite moga moga ora mendung lan Nangis Atine.
Jangkahe ati iku luwih jembar tinimbang jangkahe sikil
Wong sing seneng nggampangke urusane, biasane malah ora gampang uripe.
Aja kuminter mundak keblinger, aja cidra mundak cilaka.
Latian eling latihan waspada, muga Seko sitik bisa dadi wong sing luwih duwe rasa lan tambah ngati-ati
Mugi ingkang kanugrahan jawah saget dados jawah ingkang kebak Rohmat lan berkat saking kersaning Pangeran.
Gusti, kawula nyuwun pangapunten Awit dereng saget murni anggen kawula manembah dhumateng panjenengan, nyuwun ati ingkang padhang
Sega dicarub sambel dilawuhi krupuk wis nyampleng tenan yen ati lan pikiranmu ora kebrangas kahanan.