Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Advertisement

Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Jawa Kromo Inggil, ucapan ultah jawa

Ucapan ulang tahun bahasa jawa halus - Ulang taun bagi sebagian uwong di anggep sebagai momen sing paling di tunggu-tunggu neng setiap taun e. Umum e ulang taun di rayakne setiap tanggal lan wulan dimana uwong di lairne.

Namun di beberapa daerah sing esih megang teguh adat suku jawa, itung itungan ulang taun bedo karo sing umum e dirayakne setaun pisan pas tanggal kelairan menurut tanggalan utawi kalender.

Acara Ulang Tahun dalam adat Jawa biasa di sebut Among Among utawi Bancakan. Penghitungan untuk perayaan ulang taun dalam adat Jawa nganggo dasar weton kelahiran seseorang neng penanggalan Jawa.

Ono limang dino pasaran ing penanggalan Jowo, yaiku: Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing. Limang ndino pasaran iki nek dipingne pitung ndino dalam seminggu, maka hasile yaiku 35 hari. Sing artine, among among dirayakne setiap 35 hari sekali, utawi biasa dikenal Selapan Dino.

Among among iki ora mesti kudu dirayakne setiap 35 hari sekali, kabeh tergantung hajat lan kemampuan masing masing uwong.


Ucapan ultah bahasa jawa kromo inggil
Ucapan ultah bahasa jawa krama

Iku sitik pengertian tentang Ulang taun neng tradisi Jawa. Selanjutne aku ameh bagekna Ucapan ulang tahun bahasa jawa halus atau Kromo.

Ucapan ulang tahun ini paling banyak diucapkan oleh orang Jawa, Khususnya dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Wes orausah panjang lebar meneh monggo di contoh ucapan ulang tahun bahasa jawa kromo inggil ing ngisor iki, ampun kesupen di bagikan neng media sosial panjenengan sedoyo.

ucapan ultah bahasa jawa
sugeng ambal warsa ucapan ulang tahun bahasa jawa


Ucapan ulang tahun Bahasa Jawa halus

Berikut contoh ucapan ulang tahun bahasa jawa halus:

1. Sugeng ambal warsa ( ? ), Mugi gusti tansah paring binerkahan lan yuswo ingkang panjang ugi kajembaran rezekinipun, koyo jembare segoro. Aamiin
Artinya: Selamat ulang tahun ( ? ), semoga Allah selalu memberi keberkahan dan umur yang panjang juga rezeki yang banyak. Aamiin

2. Sugeng ambal Warsa ( ? ), InshaAllah ,Gusti Allah paring yuswo ingkang panjang, sehat, berkah. Aamiin
Artinya: Selamat ulang tahun ( ? ), InshaAllah, Allah SWT memberi umur yang panjang, sehat dan berkah Aamiin

3. Hangaturaken Sugeng tanggap Warso kagem ( ? ), Mugi mugi panjang yuswo, sehat wal afiat lan berkah. Aamiin
Artinya: Turut mengucapkan Selamat Ulang tahun buat ( ? ), Semoga panjang umur, sehat wal afiat dan berkah. Aamiin.

4. Sugeng ambal warsa (?), Mugi mugi tansah pinaringan sehat, sukses sareng tansah di lindungi lan diridhoi Allah SWT.
Artinya: Selamat Ulang Tahun (?), semoga diberi kesehatan, sukses dan dilindungi juga di ridhoi oleh ALLAH SWT 

5. Sugeng ambal warso ( ? ), Mugi tansah pinaringan sehat lan lancar rezekine. Aamiin.
Artinya: Selamat ulang tahun ( ? ). Semoga selalu diberi sehat dan dilancarkan rezekinya. Aamiin

Ucapan selamat ulang tahun Bahasa Jawa halus

Berikut contoh ucapan ulang tahun dalam bahasa jawa halus:
  • Ngaturaken Sugeng tanggap warso kagem (?). Mugi mugi panjenengan pinaringan wilujeng selamet lan lumebering rezeki kaliyan pinaringan kesehatan. Aamiin

Artinya: Mengucapkan selamat ulang tahun buat (?). Semoga anda diberi keselamatan dan dilimpahkan rezeki serta diberi kesehatan. Aamiin

Ucapan ultah bahasa jawa kromo inggil

Berikut Contoh ucapan selamat bahasa jawa kromo inggil: 

1. Sugeng tanggap warsa kagem (?), mugi gusti pinaringan bagas waras lan rahayu ugo panjang yuswa ingkang barokah.
Artinya: Selamat ulang tahun untuk (?), semoga anda diberi kesehatan, selamat sejahtera juga panjang umur yang berkah

2. Sugeng ambal warso, Mugi tansah pinaringan bagas waras lan tebih saking rubedo. Aamiin.
Artinya: Selamat Ulang tahun, semoga selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari halangan rintangan. Aamiin

3. Sugeng ambal warso ( ? ), Mugi mugi diparingi sehat sejahtera lan tansah bahagio mulyo.
Artinya: Selamat ulang tahun ( ? ) Semoga diberi sehat sejahtera dan selalu bahagia 

Baca Juga: Ucapan semoga sehat dalam bahasa jawa


Baca Juga: Kumpulan Ucapan pernikahan lucu bahasa jawa


Ucapan selamat ulang tahun dalam bahasa jawa halus

Berikut contoh ucapan ulang tahun jawa halus:

1. Ngaturaken sugeng tanggap warso, mugi paring bagas kuwarasan, yuswo ingkang panjang, barokah, rahayu sumrambah ing sedayanipun kagem ( ? )

2. Ngaturaken sugeng tanggap warso kagem ( ? ), Mugi gusti pangeran tansah paring Kesarasan lan ketentreman.
Artinya: Mengucapkan selamat ulang tahun buat ( ? ),semoga Allah SWT selalu memberi Kesehatan dan ketentraman

3. Sugeng tanggap warsa ( ? ) Mugi panjenengan dipun paringi panjang yuswo, tansah pinaringan rahayu wilujening nir ing sambikolo. Aamiin.
Artinya: Selamat ulang tahun ( ? ) Semoga kamu diberi umur yang panjang, Selalu diberkati kesehatan dan tidak ada halangan. Aamiin

4. Sugeng tanggap warso (?), Mugi tansah pinaringan berkah, barokah ugi panjang yuswa

5. Sugeng ambal warsa kagem (?), mugio tansah pinaringan kesehatan ugi panjang yuswo

Ucapan selamat ulang tahun dalam bahasa jawa kromo inggil

Berikut contoh ucapan selamat ulang tahun bahasa jawa kromo inggil:

1. Sugeng ambal warso (?), mugi Gusti Pangeran tansah paring berkah kesarasan, kebingahan lan panjang yuswo.
Artinya: Selamat ulang tahun (?), semoga Allah memberikan berkah kebugaran, kebahagiaan dan panjang umur

2. Mugio keparingan sehat lan yuswo ingkang panjang, berkah ugi barokah kagem panjenengan.
Artinya: Semoga selalu diberi kesahatan dan umur panjang, berkah juga barokah buat kamu

3. Sugeng ambal warso kaping 55(diisi umur), mugi tansah pinaringan panjang yuswo, bagas waras lan barokah.
Artinya: Selamat ulang tahun yang ke 55(diisi umur), semoga diberi umur yang panjang, kesehatan dan keberkahan.

Penutup

Iku contoh ucapan selamat bahasa jawa kromo inggil utawi ucapan ultah jawa kromo lengkap beserta artinya.

Sampean tinggal gantos tanda ( ? ) ngangge Nami tiyang sing ulang taun utawa Mbah, Pakde, Paklik.

Ucapan selamat ulang tahun bahasa kromo inggil ini bisa kalian gunakan untuk Semua orang.

Bisa digunakan untuk mengucapkan ulang tahun teman dalam bahasa jawa halus dan ucapan ulang tahun untuk orang tua bahasa jawa.

Namun untuk orang tua disarankan menggunakan ucapan ultah bahasa jawa halus.

Baca Juga : Pantun Jawa Lucu ngeres

Baca Juga : Kata kata Idul Adha

Advertisement