Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Advertisement

√ Ucapan selamat menikah Bahasa Jawa krama inggil, Ucapan Nikah yang Halus

Sakmadyone.com, Ucapan Pernikahan Bahasa Jawa - Ketika awake dewe menghadiri resepsi pernikahan utawi pas jagong, mesti distelne "Bawa Setyo Tuhu" terus di lanjut "Langgam Setyo Tuhu" Karya, Ki Narto Sabdo. Berikut lirik e:

Ucapan Pernikahan Bahasa Jawa
DP Ucapan Selamat menempuh Hidup Baru bahasa Jawa

Bawa Setya Tuhu:
Pamintaku... nimas sida asih
Atut runtut tansah reruntungan...
Ing sarino sawengine
Datan genggang sarambut
Hamung adoh caketing ati
Yen cedak tansah mulat
Sida asih tuhu
Pinda mimi hamintuna
Ayo bareng nimas hanetepi wajib
Sido asih bebrayan

Langgam Setya Tuhu:
Aku kang setyo satuhu, wit biyen nganti saiki
Bebasane peteng kebabat obor sumunar
Andiko pangayomanku.. lahir batinku wus noto
Mung sajake handika semune kurang reno
Tondo yekti paseksene rikalane... ngangkat awerat
Mlampah tebih datan lesu, (mugi lestariya)
Mugyantuk berkahing widhi andiko mung tansah limpat
Panyuwunku setya kula tansah hanglam-lami

Ucapan selamat menikah bahasa jawa

Tembang niku dadi simbol pangarep kagem sedoyo tamu undangan resepsi, kagem pengantin kekalih sing nembe bahagia ing dinten niku. Sebuah harapan supoyo pengantin saget hidup rukun lan saling mencintai dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Ucapan selamat menikah ini paling banyak diucapkan oleh orang Jawa, Khususnya dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Lajeng, ing artikel niki, Sakmadyone.com badhe mbagekno Kata Ucapan Selamat menempuh hidup baru Bahasa Jawa utawi Ucapan pernikahan untuk sahabat karib bahasa jawa.


Baca Juga : Pantun jawa sindiran


Baca Juga : Cara meminta izin ke orang tua pacar dengan bahasa jawa

Ucapan selamat menikah dalam bahasa jawa

Sugeng polokrami kagem temanten kekalih
Mugio tansah kalimputan murah rejeki, Lancar sandang pangan papan, Slamet ing saklampahing gesang. Mugio saget pinanggih kahanan Mulyo

Ucapan selamat pernikahan bahasa jawa

Wilujeng lumebet ing Balewisma, enggal nyatangi baitaning keluwargo, mugi tansah atut runtut guyub rukun ngantos dumugi purnaning mangsa
"Balewisma artinya Rumah tangga baru.
Nyatangi artinya Mengemudikan / Sopir.
Baita artinya Perahu / Kapal.
Purnaning Mangsa artinya Puput Usia"

Ucapan pernikahan dalam bahasa jawa

Ndherek Mangayubagyo, Rukun lir mimi lan mintuna
"Kehidupan suami istri sing setia, rukun, bahagia, tentram, damai lan sejahtera di gambarne "Mimi" lan "Mintuna".

Bahasa jawa selamat menikah

Ndherek Mangayubagyo Silaning Akrami Bg.Joko kalian Rr.Iriana

Selamat menikah bahasa jawa

Ndherek Mangayubagyo sarta memuji kebaking kabingahan dumateng temanten kekalih anggenipun nglampahi silaning akrami, Mugi gusti allah tansah maringi kawilujengan, dados a keluargo ingkang sakinah, mawaddah lan warrahmah ngantos kaken ninen. Aamiin

Selamat menikah bahasa jawa halus

Ndherek Mangayubagyo nambut silaning akrami Mas Joko kalian Mbak Iriana, mugi o dados keluargo ingkang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah.

Pengertian Silaning Akrami

Silaning akrami artinya Nambut yaiku nampani atau proses menerima dengan tangan terbuka, seperti memegang nampan, Silaning yaiku duduk bersila, Akrama/Akrami/Palakrama yaiku pernikahan.

Pengertian Mangayubagyo

Mangayubagyo artinya Turut Bahagia / Kami turut Bahagia atas pernikahannya.

Itulah ucapan bahasa jawa selamat menempuh hidup baru, semoga artikel ucapan selamat menikah bahasa jawa dan artinya ini bermanfaat bagi banyak orang

Baca Juga : Ucapan ulang tahun bahasa jawa halus

Baca Juga : Kata kata Idul Adha

Advertisement