√ Ucapan Selamat Menikah Bahasa Jawa

ucapan selamat menikah boso jowo
DP Ucapan Selamat menempuh Hidup Baru bahasa Jawa

Ucapan Pernikahan Bahasa Jawa - Ketika awake dewe menghadiri resepsi pernikahan utawi pas jagong, mesti distelne "Bawa Setyo Tuhu" terus di lanjut "Langgam Setyo Tuhu" Karya, Ki Narto Sabdo. Berikut lirik e:

Bawa Setya Tuhu
Pamintaku... nimas sida asih
Atut runtut tansah reruntungan...
Ing sarino sawengine
Datan genggang sarambut
Hamung adoh caketing ati
Yen cedak tansah mulat
Sida asih tuhu
Pinda mimi hamintuna
Ayo bareng nimas hanetepi wajib
Sido asih bebrayan

Langgam Setya Tuhu
Aku kang setyo satuhu, wit biyen nganti saiki
Bebasane peteng kebabat obor sumunar
Andiko pangayomanku.. lahir batinku wus noto
Mung sajake handika semune kurang reno
Tondo yekti paseksene rikalane... ngangkat awerat
Mlampah tebih datan lesu, (mugi lestariya)
Mugyantuk berkahing widhi andiko mung tansah limpat
Panyuwunku setya kula tansah hanglam-lami

Tembang niku dadi simbol pangarep kagem sedoyo tamu undangan resepsi, kagem pengantin kekalih sing nembe bahagia ing dinten niku. Sebuah harapan supoyo pengantin saget hidup rukun lan saling mencintai dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Lajeng, ing artikel niki kulo badhe mbagekno Kata Ucapan Selamat menempuh hidup baru Bahasa Jawa utawi ucapan selamat menikah bahasa jawa.


Ucapan Pernikahan Bahasa Jawa


Sugeng polokrami kagem temanten kekalih
Mugio tansah kalimputan murah rejeki, Lancar sandang pangan papan, Slamet ing saklampahing gesang. Mugio saget pinanggih kahanan Mulyo
Wilujeng lumebet ing Balewisma, enggal nyatangi baitaning keluwargo, mugi tansah atut runtut guyub rukun ngantos dumugi purnaning mangsa
"Balewisma artinya Rumah tangga baru.
Nyatangi artinya Mengemudikan / Sopir.
Baita artinya Perahu / Kapal.
Purnaning Mangsa artinya Puput Usia"
Ndherek Mangayubagyo, Rukun lir mimi lan mintuna
"Kehidupan suami istri sing setia, rukun, bahagia, tentram, damai lan sejahtera di gambarne "Mimi" lan "Mintuna".
Ndherek Mangayubagyo Silaning Akrami Bg.Joko kalian Rr.Iriana
Ndherek Mangayubagyo sarta memuji kebaking kabingahan dumateng temanten kekalih anggenipun nglampahi silaning akrami, Mugi gusti allah tansah maringi kawilujengan, dados a keluargo ingkang sakinah, mawaddah lan warrahmah ngantos kaken ninen. Aamiin
Ndherek Mangayubagyo nambut silaning akrami Mas Joko kalian Mbak Iriana, mugi o dados keluargo ingkang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah.
"Silaning akrami artinya Nambut yaiku nampani atau proses menerima dengan tangan terbuka, seperti memegang nampan, Silaning yaiku duduk bersila, Akrama/Akrami/Palakrama yaiku pernikahan.
Mangayubagyo artinya Turut Bahagia / Kami turut Bahagia atas pernikahannya.

Cukup sekian artikel tentang √ Ucapan Selamat Menikah Bahasa Jawa, Jangan lupa Bagikan Artikel √ Ucapan Selamat Menikah Bahasa Jawa ini ke Sosial Media Sobat, Semoga bermanfaat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel